Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii

Quiz

Kanon Muratoriego
to lista ksiąg Nowego Testamentu przyjętych i używanych w Rzymie ok. 180 r. po Chr.
zawierał spis dzieł Ojców Kościoła żyjących w II w. po Chr.
powstał ok. 150 r. po Chr.
to zbiór pism Starego Testamentu uznanych przez chrześcijan za natchnione.
obejmował wszystkie nowotestamentowe apokryfy.
nie zawierał ani Ewangelii Łukasza, ani Dziejów Apostolskich.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor