Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Chronologia życia Jezusa

     Historyczność osoby Jezusa nie budzi wątpliwości. Poza Ewangeliami wspomina o Nim również kilku autorów łacińskich z II w. po Chr. Ucieczka do Egiptu - płaskorzeźba(Pliniusz, Tacyt i Swetoniusz) oraz żydowski historyk Józef Flawiusz. Wzmianki o Jezusie można odnaleźć także w Talmudzie. Mimo to ustalenie dokładnych dat życia Jezusa z Nazaretu jest w zasadzie niemożliwe.
     Jezus urodził się za panowania Heroda Wielkiego. Herod zmarł w 4 r. przed oficjalnie przyjmowanym początkiem ery chrześcijańskiej. Mateusz wspomina w swojej Ewangelii, że zazdrosny o swój tron i bojąc się zapowiadanego Mesjasza, kazał zabić dzieci do lat dwóch. Jeśli doda się do tego czas przebywania Świętej Rodziny w Egipcie, okaże się, że Chrystus urodził się ok. 6-7 r. przed powszechnie przyjmowanym początkiem ery chrześcijańskiej.
     Wprawdzie Łukasz wspomina o spisie ludności zarządzonym przez Oktawiana Augusta, jednak na tej podstawie nie można ściślej określić daty narodzenia Jezusa. Tertulian sugeruje, że spis o którym wzmiankuje Łukasz, odbył się, kiedy legatem był Sencjusz Saturnius (8-6 r. przed Chr.). Antiochia Pizydyjska - inskrypcjeNa podstawie inskrypcji z Tivoli oraz Antiochii Pizydyjskiej dowiedziono, że Kwiryniusz, zanim został legatem Syrii (4-1 r. przed Chr.), miał uprawnienia do przeprowadzenia spisów. Być może więc on był wykonawcą zarządzenia wydanego przez legata. Zatem Jezus urodził się między 8 a 4 r. Najbardziej prawdopodobny jest 7 lub 6 r. przed Chr. Ten paradoks chronologiczny stanowi rezultat błędu, jaki w połowie VI w. popełnił mnich Dionizy Mały.
     Poza kilkoma epizodami przytoczonymi przez Mateusza i Łukasza, nie znamy szczegółów dotyczących dzieciństwa Jezusa. Lukę tę próbują wypełnić liczne apokryfy Nowego Testamentu (np. Ewangelia Tomasza, Ewangelia arabska o dzieciństwie Jezusa), jednak nie mają one wartości historycznej.
     Dużo więcej informacji przekazanych w Ewangeliach dotyczy publicznej działalności Jezusa. Jej początek datuje się na podstawie działalności Jana Chrzciciela, który jak twierdzi Złożenie do grobu - miniaturaŁukasz, zaczął nauczać w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, czyli na przełomie 27 i 28 r. Zatem Jezus rozpoczął działalność w 28 r. Z tekstów trzech pierwszych Ewangelii można wnioskować, że działalność ta trwała nie dłużej niż rok. Czwarta Ewangelia, rozróżniając wyraźnie trzy święta Paschy, rozszerza ją na okres ponad dwóch lat.
     Problem stanowi również określenie daty śmierci Jezusa. Ewangeliści są zgodni co to tego, że nastąpiła ona w dzień przygotowania szabatu (czyli w piątek). Skojarzenie dnia tygodnia z dniem miesiąca umożliwiłoby wskazanie najbardziej prawdopodobnej daty rocznej. W przypadku dnia miesiąca relacje ewangelistów nie są jednak tak jednoznaczne. Najbardziej prawdopodobny wydaje się 14 dzień miesiąca nisan według kalendarza hebrajskiego. 14 nisana wypadał w piątek w latach: 27, 30 i 33. Biorąc pod uwagę, że publiczna działalność Jezusa rozpoczęła się ok. 28 roku i trwała nieco ponad dwa lata, można przyjąć, że Jezus zmarł 14 nisana (7 kwietnia) 30 r.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor