Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Kanaan

     Kanaan to imię przeklętego przez Noego syna Chama, ojca rodu Kananejczyków. Geograficznie jest to nazwa pozabiblijna oznaczająca Fenicję (dzisiejszy Liban) i Izrael. W Starym Góra Nebo - widok na Ziemię ObiecanąTestamencie Kanaan oznacza kraj obiecany Izraelitom przez Jahwe. Poza Biblią nazwa ta występuje już w trzecim tysiącleciu przed Chr. w tekstach utrwalonych na tabliczkach znalezionych w Ebla.
     Pochodzenie nazwy jest niejasne, lecz przyjmuje się, że pozostaje w związku z akadyjskim słowem kinahhu oznaczającym purpurę. Najwidoczniej lokalna ludność słynęła z wyrabiania i barwienia wełny. Kananejczycy, lud pochodzenia semickiego, byli najstarszymi historycznymi mieszkańcami kraju, lecz w zamierzchłych czasach przybyli do niego z jakiegoś nieznanego rejonu świata. Wzmianki o nich często pojawiają się w Biblii Hebrajskiej oraz sporadycznie w Nowym Testamencie.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor