Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Ammonici

     Ammonici to lud semicki spokrewniony z Izraelitami. Według Biblii ich protoplastą był Ben-Ammi, syn Lota, bratanka Abrahama, zrodzony ze związku ojca z własną córką. Taka genealogia ma Amman - forum i amfiteatrcharakter polemiczny i ma na celu zdezawuowanie sąsiadów, z którymi Izraelici pozostawali w konflikcie. Początki państwowości Ammonitów przypadają na drugą połowę II tysiąclecia przed Chr., czyli na okres, gdy Izraelici wyszli z Egiptu i osiedlili się w Kanaanie. Ammonici zamieszkiwali tereny na wschód od ujścia Jordanu do Morza Martwego (obszar dzisiejszej Jordanii).
     Biblijne wzmianki o Ammonitach pojawiają się w kontekście napięć i utarczek zbrojnych. Zmagał się z nimi Jefte, jeden z sędziów, który wprawdzie odniósł zwycięstwo, ale za cenę niezwykłego ślubowania kosztującego życie jego córki. Także Saul walczył z Ammonitami, lecz zwycięstwo nad nimi odniósł dopiero Dawid, oblegając Rabba, stolicę kraju. Odtąd świetność Ammonitów przygasła.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor