Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Izrael

     Izrael to nazwa dwunastu plemion semickich, zespolonych w jeden naród przez Mojżesza i Jozuego, które po zdobyciu Kanaanu utworzyły w czasach Dawida jedno zorganizowane państwo. Stanowiły one naród wybrany, Izrael, Szema Izraelnazwany tak od imienia ojca rodu - Jakuba (Jakub otrzymał imię Izrael, co znaczy "walczący z Bogiem" w ludowej etymologii nazwy znajduje być może wyraz doświadczenie Boga, jakie było udziałem Izraela).
     Wraz z powstaniem monarchii nazwa uzyskała znaczenie polityczne. Za czasów pierwszego króla (Saul, 1040-1010 r. przed Chr.) wyrażenie "cały Izrael" oznaczało dwanaście pokoleń, później nazwą Izrael było określane tylko Państwo Północne (od 929 roku przed Chr.). Od czasu odnowienia przymierza w 622 r. przed Cr. (reforma Jozjasza) Izrael oznaczał związek pokoleń, a później naród będący na wygnaniu. Prorocy mówili o Izraelu najczęściej w sensie religijnym - wspominali o "domu Izraela", "dzieciach Izraela" lub "ludzie Izraela", mając na myśli naród wybrany przez Boga. Nazwa ta utrzymała się w odniesieniu do Żydów w czasach nowotestamentowych oraz pobiblijnych i przetrwała do czasów obecnych.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor