Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Aramejczycy

     Aramejczycy byli sąsiadami Izraelitów od strony północno-wschodniej. Ich rodowód Biblia łączy z Aramem, synem Sema i wnukiem Noego. Ofiara NoegoNazwa Aram odnosiła się do konfederacji drobnych państw ze stolicą w Damaszku w Syrii, które w pierwszych wiekach I tysiąclecia przed Chr. osiągnęły szczyt swego rozwoju, zażarcie rywalizując z Izraelem i Fenicją.
     Pierwsze potyczki z Aramejczykami podjął Saul, znaczniejsze zwycięstwa stały się udziałem Dawida, lecz pod koniec rządów Salomona Aramejczycy odzyskali pełną kontrolę nad Damaszkiem. Podczas najazdu Asyryjczyków w połowie VIII w. potęga Aramejczyków osłabła. Kres istnieniu państwa położył w 732 r. przed Chr. Tiglat-Pilezer. Jednak aramejscy skrybowie, których Asyryjczycy zatrudnili na potrzeby swego rozległego imperium, uczynili z aramejskiego język używany na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. Rozmaite jego dialekty przetrwały aż do podbojów arabskich (VII w. po Chr.). W czasach Jezusa był obok hebrajskiego i greki jednym z trzech języków, którymi posługiwali się mieszkańcy Palestyny.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor