Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Peryzzyci

     Peryzzyci to jedna z najstarszych grup ludności w Kanaanie. Ich pochodzenie jest dyskusyjne. Mógł to być odłam ludności hurryckiej, której siedziby znajdowały się pierwotnie w rejonie Kaukazu (przemawia za tym sposób grzebania zmarłych przypominający starożytne zwyczaje grzebalne okolic Taszkientu i Samarkandy).
     Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że nazwa ludu jest pochodzenia semickiego i została utworzona od rzeczownika perazot oznaczającego miasto bez murów (nieobwarowane). Zgodnie z tą etymologią Peryzzyci stanowiliby tę część ludności Kanaanu, która była rozrzucona po całym kraju w mniejszych osiedlach i wsiach. Hipotezę tę potwierdza fakt, że Peryzzyci przybyli do Kanaanu z początkiem II tys. przed Chr., a więc jako odłam wielkiej migracji amoryckiej. Po osiedleniu się w Kanaanie Peryzzyci - podobnie jak wszyscy Amoryci - mieszkali w gęsto zalesionych i górzystych rejonach środkowego Kanaanu.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor