Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Tradycja elohistyczna

     Tradycja elohistyczna (E) to jedno ze źródeł Pięcioksięgu (pozostałe trzy to tradycja jahwistyczna, kapłańska i deuteronomiczna). Do najważniejszych jej świadectw należą: Rdz 22,1-19; 40,1-23; Wj 20,1-26.
     Nazwa nurtu pochodzi od słowa Elohim - Bóg (stąd skrót literowy - E).
Określenie Elohim Sychem - kaplicaprzyjęło się w kręgach prorockich oraz wśród wyznawców nawiedzających sanktuaria na północy kraju (Królestwo Północne), takie jak Betel czy Sychem, których początki i sława sięgały czasów patriarchów. Tradycja elohistyczna kształtowała się w IX-VIII w. przed Chr. Jej założeniem teologicznym było uniwersalne i profetyczne spojrzenie na historię zbawienia.      Cechy charakterystyczne tradycji elohistycznej to m.in.:
          - unikanie antropomorfizmów, czyli mówienia o Bogu tak, jak się mówi o człowieku;
          - związanie większości opowiadań z Księgi Rodzaju z terenami północnymi;
          - porozumiewanie się Boga z ludźmi za pośrednictwem snów bądź posłańców (aniołów);
          - przywiązywanie wielkiej wagi do proroctw.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor