Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Tradycja jahwistyczna

     Tradycja jahwistyczna to najstarsze źródło literackie leżące u podstaw Pięcioksięgu (obok tradycji elohistycznej - E, kapłańskiej - P i deuteronomicznej - D). Jej pisemne przykłady znajdujemy w: Rdz 2,4b-4,26; 32,22-32; Wj 1-22; Lb 24,1-25.
     Nazwa oraz symbol (J) tradycji pochodzą od imienia Boga (Jahwe). Tradycja ta rozwijała się głównie w Państwie Południowym (była związana ze Świątynią Jerozolimską). Trudno jest ustalić dokładną datę jej powstania - najczęściej przyjmuje się lata 950-722 przed Chr. Zamiarem anonimowego autora (lub autorów, jak twierdzą współcześni uczeni) było ukazanie narodowi wybranemu sensu działania Boga w dziejach.
     Do charakterystycznych cech tradycji jahwistycznej należą:
          - antropomorfizmy;
          - pozytywna postawa wobec cywilizacji rolniczej, państwa i królestwa;
          - zainteresowanie sprawami narodowymi i ogólnoświatowymi;
          - jasny, prosty i obrazowy styl.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor