Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Tradycja deuteronomiczna

     Tradycja deuteronomiczna (D) to czwarte źródło Pięcioksięgu (obok tradycji jahwistycznej - J, elohistycznej - E i kapłańskiej - P). Do tekstów Mojżesz - rzeźba Michała Aniołaprzypisywanych do tej tradycji należą Pwt, Joz, Sdz, 1 i 2 Sm, 1 i 2 Krl.
     Nazwa pochodzi od greckiej nazwy Księgi Powtórzonego Prawa: Deuteronomion (drugie prawo). Początki tradycji deuteronomicznej sięgają Mojżesza i wydanych przez niego praw regulujących życie społeczności wierzących w Boga, a jej największy rozwój nastąpił wkrótce po reformie Jozjasza oraz podczas wygnania babilońskiego (ostateczne utrwalenie tej tradycji nastąpiło w czasach powygnaniowych). Zamierzeniem anonimowego deuteronomisty było ukazanie, że upadek Izraela i Judy jest nieuchronną karą za przekroczenia prawa danego przez Boga.
     Cechy charakterystyczne tradycji deuteronomicznej to m.in.:
          - styl patetyczny użyty celem przekonania o konieczności posłuszeństwa Prawu;
          - liczne powtórzenia;
          - zamienne używanie zaimka "ty" i "wy" w odniesieniu do narodu, wskazujące na jego jedność.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor