Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Tradycja kapłańska

     Tradycja kapłańska to najbardziej konserwatywny i zachowawczy, a zarazem najbardziej ortodoksyjny nurt świętej Tradycji Izraela (jedno z czterech źródeł Pięcioksięgu, obok tradycji jahwistycznej - J, elohistycznej - E i deuteronomicznej - D). Tablice Dekalogu Najbardziej znanymi przykładami tej tradycji są teksty: Rdz 2,1-3; 17,1-27; Kpł 17,10-14.
     Tradycję tę oznacza się literą P (od niemieckiego słowa Priester - kapłan), gdyż powstała prawdopodobnie w kręgach kapłańskich pod koniec wygnania babilońskiego (początek drugiej połowy VI w. przed Chr.). Jej autorzy dążyli do odnowienia przymierza synajskiego i związanych z nim instytucji Izraela w czasach oczekiwanego odrodzenia.
     Cechy charakterystyczne dla tradycji kapłańskiej to m.in.:
          - suchy styl;
          - silne zabarwienie kultowe i obrzędowe;
          - częste występowanie genealogii, wyliczeń, powtórzeń;
          - akcentowanie roli kapłana (zastępuje on w tej tradycji króla występującego u jahwisty oraz proroka charakterystycznego dla elohisty).

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor