Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Prorok

     Prorok to osoba pośrednicząca między ludźmi a Bogiem (hebr. nabi to Prorok - rzeźba w Pelplinie (2)odpowiednik akadyjskiego słowa oznaczającego wzywać, zwiastować; gr. prophetes oznacza mówiącego za kogoś).
     Biblijni prorocy to nie przepowiadacze przyszłości ani wróżbici, lecz ludzie kształtujący za pomocą objaśniania wydarzeń i postępowania rodaków w aspekcie zgodności z wolą Bożą. Zgłębiając przekazywane w Tradycji wymagania Boże, dokonywali krytycznego osądu przeszłości i teraźniejszości, i piętnowali odstępstwa, błędy oraz wady. Wzywali do uzdrowienia stosunków społecznych i religijnych oraz do nawrócenia. Czasami ich orędzie wychodziło poza ramy ustalonego porządku doczesnego, a wtedy nabierało cech mesjańskich i eschatologicznych. Prorocy działali w pobliżu sanktuariów i ważniejszych ośrodków kultu, pozostawali w kontakcie z przywódcami narodowymi i religijnymi, ganiąc ich i napominając, oraz solidarnie łączyli się z najbiedniejszymi.
     Znamy imiona i nauczanie ponad dwudziestu proroków, inni pozostali anonimowi. W księgach biblijnych zachowały się również wzmianki o prorokach, których wypowiedzi nie doczekały się osobnych zapisów.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor