Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Pisarze

     Pisarze (soferim od hebr. safar - pisać, liczyć) byli spadkobiercami wielkich proroków sprzed wygnania babilońskiego. Z chwilą zaistnienia zapisów świętej Tradycji Izraela zajmowali się ich przepisywaniem. Wprowadzając uściślenia i poprawki do tekstu oraz dokonując finalnej obróbki redakcyjnej przyczynili się do opracowania ostatecznej formy Biblii Hebrajskiej, która została uznana za podstawę pieczołowicie sporządzanych odpisów. Po ustaleniu ostatecznego brzmienia BH, stworzyli system zabezpieczeń tekstu uniemożliwiający zniekształcanie go (masora marginalna).
     Po wygaśnięciu zjawiska profetyzmu pisarze przejęli również zadanie objaśniania i komentowania tekstu świętego. Jako miłośnicy i znawcy Prawa pisarze stali się duchowymi przywódcami ludu. W kapłanach widziano odtąd przede wszystkim przedstawicieli i wykonawców kultu ofiarniczego. Począwszy od ok. III w. przed Chr. ukształtowała się w obrębie soferim coraz bardziej wpływowa partia polityczna pisarzy o orientacji dość umiarkowanej, z której wyłonili się faryzeusze.
     Najsłynniejszym spośród pisarzy był Ezdrasz.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor