Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Qumran

     W latach 1947-56 w grotach koło Qumran (14 km na południe od Jerycha) położonych na pierwszym skalistym szelfie wzgórz na zachodnim wybrzeżu Morza Martwego odkryto rękopisy zawierające m.in. najstarsze znane zapisy ksiąg biblijnych. Archeolodzy Qumran - ruiny osiedla esseńczykówustalili, że osada qumrańska istniała przez ponad dwa stulecia - od połowy II w. przed Chr. do 68 r. po Chr., kiedy to podczas pierwszego powstania żydowskiego padła łupem Rzymian. Według jednej z hipotez rękopisy z Qumran zgromadziła zamieszkująca osadę wspólnota esseńczyków.
     Jest to łącznie kilka tysięcy fragmentów stanowiących większe lub mniejsze pozostałości ponad 800 starannie sporządzonych zwojów. Ich powstanie datuje się na lata 220 przed Chr. - 68 po Chr. Poza jednym wyjątkiem (tzw. Zwój Miedziany) teksty mają charakter religijny i są zapisane w języku hebrajskim, aramejskim i greckim.
     Biorąc za punkt odniesienia żydowską i chrześcijańską koncepcję kanonu Pisma Świętego, qumrańskie znaleziska można uporządkować w trzy grupy:
          1. hebrajskie i aramejskie rękopisy z tekstami ksiąg Biblii Hebrajskiej;
          2. fragmenty pism wchodzących w skład Septuaginty;
          3. greckie i aramejskie przekłady Biblii Hebrajskiej (jest ich najmniej, gdyż w odosobnionej wspólnocie ulokowanej w bliskim sąsiedztwie Jerozolimy nie istniała potrzeba dokonywania przekładów).

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor