Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Reforma Ezdrasza

     Ezdrasz był kapłanem, który w 458 r. przed Chr. (80 lat po powrocie z wygnania babilońskiego, podczas panowania perskiego) przewodniczył obrzędowi odnowienia Przymierza połączonemu z obchodami jesiennego święta Namiotów. Punktem kulminacyjnym jego Safed - wejście do synagogipublicznego wystąpienia było czytanie Tory i jej tłumaczenie na język aramejski, którym posługiwali się uczestnicy świątecznych obchodów. Chodziło o doraźne wyłożenie zasad i wymogów Prawa Bożego. To Tora, podobnie jak ponad półtora wieku wcześniej podczas reformy Jozjasza, miała regulować wszystkie dziedziny życia wyznawców jedynego Boga.
     Epizod, który miał miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni, zapoczątkował lub co najmniej zintensyfikował systematyczną praktykę zgromadzeń o podobnym charakterze. Niektórzy skłaniają się do twierdzenia, że dało to początek instytucji synagogi, gdzie czytanie, tłumaczenie i rozważanie ksiąg świętych stało się najważniejszą czynnością liturgiczną. Opracowano rozporządzenia, które szczegółowo regulowały przebieg liturgii synagogalnej. Stała się ona modelem dla sprawowanej przez Kościół liturgii słowa.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor