Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Biblia królowej Zofii

Biblia królowej Zofii - reprint     Biblia królowej Zofii to pierwszy całościowy przekład Starego Testamentu na język polski. Jego opracowanie datuje się na drugą połowę XV w. Jest to jeden z najstarszych zabytków języka polskiego.
     Przekładu dokonano dla czwartej żony Władysława Jagiełły. Wykonało go kilku tłumaczy, głównie Andrzej z Jaszowic. Za podstawę służyła Wulgata, ale często opierano się także na istniejących przekładach czeskich.
     Zachował się we fragmentach pierwszy tom tego dzieła, przechowywany do 1939 r. w bibliotece kolegium kalwińskiego w Sarospatak na Węgrzech, stąd używana niekiedy nazwa "Biblia szaroszpatacka".

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor