Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Biblia Tysiąclecia

     Biblia Tysiąclecia to oficjalny w Kościele katolickim polski przekład Pisma Świętego, dokonany w związku z obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski. Całością przedsięwzięcia zajął się Biblia Tysiącleciazespół benedyktynów tynieckich pod przewodnictwem o. Augustyna Jankowskiego OSB.
     Za podstawę przekładu Starego Testamentu (podobnie jak w Biblii Poznańskiej) służyło krytyczne wydanie Biblii Hebrajskiej, opracowane przez R. Kittela (BHK) i częściowo uwzględniające odkrycia w Qumran. Księgi deuterokanoniczne pochodziły z edycji krytycznej Septuaginty wydanej w 1943 r. w Stuttgarcie. Za podstawę przekładu Nowego Testamentu posłużyła siódma edycja tekstu oryginalnego, którą opracował A. Merke, wydana w Rzymie w 1951 r.
     Odstąpiono od umieszczenia szczegółowego aparatu krytycznego, to jest zaznaczania wszystkich niejasności i trudności związanych z ustaleniem dokładnego brzmienia tekstu świętego. Tłumaczom chodziło też o to, aby język przekładu był nowoczesnym literackim językiem polskim. Objaśnienia tekstu ograniczono do minimum.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor