Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Psałterz floriański

     Psałterz floriański to trójjęzyczny (łacińsko-polsko-niemiecki) zapis Księgi Psalmów (modlitewnik), sporządzony w XIV-XV w. Powstał na Śląsku lub w Krakowie. Wyraźnie są w nim widoczne wpływy przekładów czeskich.
     Psałterz odnaleziono w 1825 r. w bibliotece kanoników regularnych w austriackim opactwie Sankt Florian koło Linzu. Wydanie drukowane ukazało się w 1834 r. pod nazwą "Psałterza królowej Małgorzaty", sądzono bowiem, że dzieło było własnością żony Ludwika Węgierskiego. Potem pojawiły się sugestie, że rękopis należał do królowej Jadwigi, żony Władysława Jagiełły, i stąd nazwa "Psałterz królowej Jadwigi". W 1931 r. kupiony przez Polskę rękopis został zdeponowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Podczas II wojny światowej wywieziono go do Kanady, skąd w 1959 r. wrócił do kraju wraz ze zbiorami skarbca na Wawelu.
     Pergaminowy rękopis zawiera 197 bogato iluminowanych kart. W dwóch kolumnach umieszczono na nich tekst psalmów, a ponadto m.in. kilka pozabiblijnych kantyków oraz wyznanie wiary.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor