Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Apokryf

     Apokryfy (gr. apokryphos - ukryty, tajemniczy) to żydowska i starochrześcijańska literatura nie uznana za kanoniczną i natchnioną. Pismo Święte z apokryfamiApokryfy często przypominają treścią księgi kanoniczne i powołują się na autora natchnionego (proroka, apostoła). W egzegezie protestanckiej noszą nazwę pseudoepigrafów. Do czasów obecnych przetrwało ich ok. 70.
     Apokryfy Starego Testamentu powstawały głównie w okresie od II w. przed Chr. do I w. po Chr.; pisano je w języku hebrajskim, aramejskim lub greckim. Do najsłynniejszych należą: Księga Henocha (jej fragmenty znaleziono w Qumran), Księga Jubileuszów, Testament Dwunastu Patriarchów, Testament Mojżesza, Hioba i Abrahama, Męczeństwo Izajasza, Życie Adama i Ewy, Apokalipsa Abrahama i Księgi Sybillińskie.
     Najważniejszymi apokryfami Nowego Testamentu (pochodzącymi z II-V w.) są: Dzieje Piłata, Ewangelia Hebrajczyków, Ewangelia Tomasza (gnostycka), Ewangelia Piotra i Narodziny Maryi (Protoewangelia Jakuba).
     Protestanci uważają za apokryfy również włączone do kanonu katolickiego Pisma Świętego księgi deuterokanoniczne.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor