Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Nabatejczycy

     Nabatejczycy to lud zamieszkujący tereny na wschód, południe i południowy zachód od Morza Martwego. Prawdopodobnie pochodzili z północno-zachodniej Pustyni Arabskiej i Petra - El-Kazneh (1)pojawili się w Edomie ok. VI w. przed Chr, kiedy Edomici, później znani jako Idumejczycy, zaczęli emigrować do Judy i Negebu.
     Nabatejczycy wywalczyli sobie niezależność i umocnili ją w 312 r. przed Chr., gdy Aleksander Wielki zwyciężył Persów, pod których hegemonią do tej pory pozostawali. Początkowo prowadzili koczowniczy tryb życia, lecz po osiedleniu się w Nabatei zbudowali na pustyni nowe miasta (Petra, Agdad, Sziwta, Mamszit) oraz rozbudowali dawniejsze miasta moabickie i edomickie, przekształcając je w twierdze mające chronić szlaki karawanowe, główne źródło ich bogactwa. Inwazja muzułmańska w VII w. po Chr. położyła kres ich pustynnemu państwu.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor