Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Semici

     Semici to określenie grupy różnych ludów żyjących w starożytności na obszarze Żyznego Półksiężyca. Do ludów semickich należą: Arabowie, Aramejczycy, Asyryjczycy, Babilończycy, Kananejczycy, Hebrajczycy i Fenicjanie. Ich pochodzenie Biblia wywodzi od Sema, jednego z synów KoranNoego, narodzonego po potopie.
     Wśród Semitów istniała duża różnorodność religii, w większości z nich jednak składano ofiary i czczono wiele bóstw. Tym bardziej interesujące jest więc, że właśnie środowisko semickie dało początek trzem wielkim religiom monoteistycznym: judaizmowi, chrześcijaństwu oraz islamowi.
     Pismo semickie wywodzi się z akadyjskiego pisma klinowego. Osiągnięcia Semitów w zakresie rozwoju pisma Fenicjanie przekazali na wyspy Grecji, wywierając w ten sposób wpływ na pismo i języki świata zachodniego.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor