Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Przesiedlenie asyryjskie

     Przesiedlenie asyryjskie było pierwszym udokumentowanym przymusowym przesiedleniem Izraelitów. Związane było z upadkiem Państwa Północnego w 722 r. przed Chr. Tuż przed oblężeniem Samarii przez Asyryjczyków duża część jej mieszkańców Lew i niewolnik - płaskorzeźba asyryjskazbiegła na południe i osiedliła się w Jerozolimie (na podstawie wykopalisk archeologicznych ustalono, że pod koniec VIII w. przed Chr. miasto powiększyło się o nową dzielnicę, którą zamieszkiwało ok. 20 tys. ludzi).
     Jednak król asyryjski przesiedlił większość mieszkańców Państwa Północnego na teren Mezopotamii. W jednej z zachowanych inskrypcji z czasów Sargona II mówi się o deportowaniu 27290 ludzi z "ziemi domu Ormiego", czyli z Państwa Północnego. Tak powstała i okrzepła prężna asyryjska diaspora Izraelitów, do której aluzje znajdujemy w Biblii. Gdy w VI w. przed Chr. Babilończycy przesiedlili w te same rejony Mezopotamii część mieszkańców Jerozolimy i Judy, ci przejęli dorobek swoich pobratymców i zdominowali życie tamtejszej diaspory.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor