Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Uczeni w Piśmie

     Uczeni w Piśmie (inaczej uczeni w Prawie) to grupa wykształconych Żydów zajmujących się interpretacją Pisma Świętego. Najwybitniejszym z nich przysługiwał tytuł rabbi (nauczyciel). Nauczali w synagogach, zajmowali stanowiska sędziów i biegłych w Sanhedrynie. Każda grupa religijno-polityczna (faryzeusze, saduceusze, esseńczycy) miała swoich uczonych w Piśmie, jednak większość uczonych wywodziła się spośród faryzeuszy.
     Uczeni w Piśmie byli zagorzałymi przeciwnikami Jezusa i często próbowali "pochwycić Go na jakimś słowie".
     Dziełem uczonych w Piśmie była Miszna oraz Talmud. Do najsłynniejszych uczonych w Piśmie należeli: Hillel i Szammai (ok. 20 r. przed Chr.), Gamaliel I (ok. 35 r. po Chr.), Johannan ben Zakkai i Gamaliel II (ok. 70 r. po Chr.).

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor