Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Talmud

     Talmud (hebr. nauczanie, studiowanie, uczenie się, lekcja) to skodyfikowany zbiór norm prawnych i obyczajowych oparty głównie na Torze. Powstał w wyniku spisania ustnej tradycji (tzw. Miszny - zbioru praw spisanego ok. 200 r. po Chr.), do której dołączono szczegółowe komentarze (tzw. Gemarę). Obok Biblii Hebrajskiej stanowi najważniejsze źródło wiary judaizmu.
     Pierwszy Talmud powstał w Palestynie w IV/V w. (Talmud Palestyński), komentuje pierwsze cztery porządki Miszny (o rolnictwie, świętach, kobietach i szkodach). Natomiast obowiązujący do dziś jest Talmud powstały w Babilonii na przełomie V/VI w. (Talmud Babiloński). Jest on pełniejszy od Palestyńskiego, komentuje porządki Miszny dotyczące świąt, kobiet, szkód i świętości.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor