Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Targumy

     Targumy (hebr. przekłady) to tłumaczenia ksiąg Biblii Hebrajskiej na język aramejski. Po powrocie Żydów z wygnania babilońskiego język hebrajski został wyparty przez aramejski. Zatem czytając święte teksty w synagogach, musiano je na bieżąco tłumaczyć na język zrozumiały dla słuchaczy. Z czasem spisano te ustne parafrazy (w latach 250 przed Chr. - 300 po Chr.).
     Targumy nie były wiernymi tłumaczeniami, lecz zawierały wyjaśnienia i budujące aluzje wprowadzone dla lepszego zrozumienia tekstu Biblii Hebrajskiej. Były używane w czasie nauczania w synagogach. Znaczenie literatury targumicznej polegało na tym, że były to pierwsze tłumaczenia hebrajskiego tekstu Biblii, a zarazem próby jej interpretacji i przyswojenia aktualnemu odbiorcy.
     Do głównych targumów należą:
          - targumy qumrańskie (Kpł, Hi);
          - targum Onkelosa (Pięcioksiąg);
          - targum Jerozolimski (Pięcioksiąg);
          - targum Jonatana (prorocy);
          - targum Pseudo-Jonatana (t. Onkelosa, t. Jerozolimski);
          - targum do Hi, Prz, Ps.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor