Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Święty tetragram

     Świętym tetragramem (gr. tetra - cztery) nazywane są cztery hebrajskie spółgłoski JHWH oznaczające imię Boga objawione Mojżeszowi.
     W Starym Testamencie występuje ono 6828 razy, zwykle wymawiane jest jako Jahwe. W czasach powygnaniowych, w miejsce tetragramu czytano słowo Adonaj (hebr. Pan), aby nie uchybić Prawu zabraniającemu wymawiania świętego imienia Boga. Stąd też, na skutek połączenia samogłosek z Adonaj ze spółgłoskami JHWH, w późnym średniowieczu powstała "hybryda" Jehowa.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor