Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Judaizm

Menora przed Knessetem     Judaizm (gr. ioudaismos) to jedna z trzech największych religii monoteistycznych, wyznawana przez naród żydowski. Jej początki sięgają osoby Abrahama i objawienia Bożego na górze Synaj. Judaizm stanowi rezultat przebudowy życia narodowo-religijnego po powrocie z przesiedlenia babilońskiego, głównie w kontekście reformy Ezdrasza, a także jeszcze głębszej jego transformacji, jaka miała miejsce po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej w 70 r. po Chr.
     Wyznawcy judaizmu wyznają jednego, wiecznego Boga-Stwórcę, sprawiedliwego i współczującego Sędziego, Króla i Rodzica, który zawarł przymierze z narodem wybranym. Do obowiązków wiernych należy ścisłe przestrzeganie przepisów religijnych zawartych w Torze, m.in. koszerności, obrzezania i szabatu.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor