Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Egzegeza

     Egzegeza (gr. exegesis - wykładnia, objaśnienie) to naukowa analiza zmierzająca do teologicznej interpretacji tekstu Pisma Świętego, opierająca się na krytyce literackiej oraz historycznej. Zajmuje się wykładem poszczególnych ksiąg Pisma Świętego, badając krytycznie tekst, podejmując pytania o autorstwo i źródła danego tekstu z uwzględnieniem danych historycznych, geograficznych i archeologicznych i wydobywając zawarte w tekście przesłanie religijne.
     Początki egzegezy biblijnej sięgają czasów proroków, którzy odczytywali święte tradycje i księgi w świetle współczesnych im wydarzeń. Później naukę tę rozwinięto w rabinackich szkołach midraszu oraz przy spisywaniu Miszny. Egzegeza chrześcijańska pojawiła się już w Nowym Testamencie oraz pismach ojców Kościoła (I/II w po Chr.), a jej rozkwit nastąpił w III-VI w., kiedy powstały główne szkoły w Aleksandrii i Antiochii.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor