Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Rabin

     Rabin to osoba pełniąca funkcję nauczyciela w gminie żydowskiej. Termin ten pochodzi z I w. po Chr. Wywodzi się od aramejskiego słowa rabbi oznaczającego nauczyciela, mistrza, któremu została udzielona władza nauczania i osądzania spraw w dziedzinie Prawa lub po prostu wysoko postawioną osobę (por. Uczeni w Piśmie). Rabin mógł też objaśniać Torę w synagodze.
     W III w. po Chr. rabinom przypisywano siły magiczne, np. zdolność kontaktowania się ze zmarłymi. Aż do średniowiecza rabinat nie uchodził za zawód. Najwcześniejszym dokumentem literackim rabinów jest Miszna.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor