Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Obrzezanie

     Obrzezanie jest zabiegiem rytualnym (wywodzącym się podobno od Abrahama) praktykowanym na Bliskim Wschodzie, polegającym na obcięciu części napletka. Dla Izraelitów obrzezanie stanowiło symbol przynależności do narodu wybranego związanego z Bogiem przez Przymierze.
Muzułmańskie obrzezanie w Kapadocji     U żydowskich chłopców obrzezanie przeprowadza się w ósmym dniu życia, łącząc je z nadaniem imienia. Dla Żydów wczesnego okresu judaizmu rabinackiego (I przed Chr. - I po Chr.) obrzezanie dziecka było świętem, któremu towarzyszyło błogosławieństwo i uczta - dziecko wkraczało w przymierze Abrahamowe. Był to akt tak ważny, że mógł się odbywać nawet w szabat. Jezus również został obrzezany zgodnie z tradycją, o czym mówią Ewangelie.
     Obrzezanie ma podobne znaczenie u muzułmanów, przy czym są mu poddawani chłopcy trzynastoletni

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor