Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Księgi deuterokanoniczne

Deuterokanoniczne księgi Starego Testamentu     Księgi deuterokanoniczne (gr. deuteros - w znaczeniu czasowym: następny, drugi z kolei), inaczej wtórnokanoniczne, to księgi, które - ze względu na wątpliwości dotyczące ich natchnionego charakteru - zostały dopiero później uznane za kanoniczne. Nie znaczy to jednak, że księgi te są gorsze od protokanonicznych.
     W kanonie katolickim księgi deuterokanoniczne to: Księga Tobiasza, Księga Judyty i Barucha, Pierwsza i Druga Księga Machabejska, Księga Syracha, Mądrości i fragmenty Księgi Estery (Est 10,4-16,24 wg Wulgaty) i Daniela (Dn 3,24-90; 13-14 wg Wulgaty) oraz w Nowym Testamencie List do Hebrajczyków, List Jakuba, Drugi List Piotra, Drugi i Trzeci List Jana, List Judy i Apokalipsa Jana. Deuterokanonicznych ksiąg Starego Testamentu nie ma w kanonie Biblii Hebrajskiej ani w kanonie protestanckim (w protestanckich wydaniach Biblii umieszczane są niekiedy jako apokryfy).

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor