Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Arka Przymierza

     Arka Przymierza (hebr. aron - skrzynia) była przenośnym sanktuarium, widzialnym znakiem obecności Boga wśród Jego ludu. Stanowiła rekojmię zwycięstwa Izraela nad wrogami. Nosiła też nazwę Arki Boga, Arki Świadectwa albo Arki Jahwe Zastępów.
     Była to skrzynia z drewna akacjowego o wymiarach około 1,40x0,80x0,80 m, obustronnie pozłacana. Zamykała ją złota płyta, tzw. przebłagalnia z dwoma cherubami. W Dniu Pojednania (Jom Kippur) arcykapłan skrapiał ją krwią zwierząt ofiarnych. Dwa drążki umocowane na bokach skrzyni umożliwiały przenoszenie jej. W Arce przechowywano tablice Dekalogu.
     W czasie wędrówki Izraelitów do Kanaanu Arka Przymierza stanowiła centrum kultu. Później była przechowywana w Szilo i w Betel. Dawid przeniósł ją na górę Syjon, a Salomon umieścił w Świątyni Jerozolimskiej w Świętym Świętych. Po zdobyciu Jerozolimy przez Nabuchodonozora w 587 r. została prawdopodobnie wywieziona do Babilonii i zniszczona.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor