Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Powstanie Bar Kochby

     Powstanie Bar Kochby było reakcją Żydów na wydany w 130 r. po Chr. przez cesarza Hadriana rozkaz odbudowy Jerozolimy (miała ona nosić nazwę Aelia Capitolina) i wzniesienia na miejscu Świątyni Jerozolimskiej świątyni poświęconej Jowiszowi Kapitolińskiemu. Decyzja ta, połączona z dekretem zakazującym obrzezania, Pustynia Judzkastała się bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania. Było to drugie po powstaniu z lat 66-73 wystąpienie Żydów przeciwko władzy rzymskiej.
     Na czele powstania stanął Szymon Bar-Kochba. Powstańcy przez dwa lata okupowali Jerozolimę, a następnie podjęli walkę na południe od miasta, na Pustyni Judzkiej (w grotach nad Morzem Martwym odnaleziono wiele śladów - monet, przedmiotów, listów - świadczących o tym, że ukrywali się w nich powstańcy). Tam też, w okolicy Beter, rozegrała się w 135 r. bitwa, która zdecydowała o upadku powstania. Rzymianie zniszczyli wiele miast, a buntowników deportowali jako niewolników. Po klęsce Żydów Hadrian zakazał im wstępu na teren Judei oraz kontynuował przebudowę Miasta Świętego.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor