Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Arcykapłan

     Arcykapłan (gr. archo - być pierwszym, hiereus - kapłan) to najwyższy kapłan żydowski pochodzący ze sfer arystokratyczno-kapłańskich (najczęściej z rodu Sadokitów wywodzących się od Aarona). Urząd i tytuł arcykapłana pojawił się dopiero po wygnaniu babilońskim, Kajfasza pałac - ruinypodupadł w czasach Machabeuszy, później zależał od władz rzymskich (mianowanie i zwalnianie z urzędu leżało w ich gestii). Zanikł po zburzeniu Świątyni w 70 r. Arcykapłan stanowił ogromny autorytet w sprawach religijnych i cywilnych. Był przewodniczącym Sanhedrynu. W czasach Jezusa funkcję tę pełnili Annasz i Kajfasz, o czym mówią Ewangelie. Przywileje i obowiązki najwyższego kapłana dotyczyły przede wszystkim kultu. Codziennie składał ofiary, przewodniczył wielkim obrzędom. Tylko on mógł wchodzić do Świętego Świętych raz w roku w Dniu Przebłagania.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor