Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Synod w Yawne

     Po upadku pierwszego powstania żydowskiego przeciwko Rzymianom, kiedy Wespazjan zdobył Jerozolimę i zburzył Świątynię (70 r.), nastąpił kryzys religijny i moralny judaizmu. Przyczynił się do tego również gwałtowny rozwój chrześcijaństwa. Aby zapobiec ostatecznej tragedii, kilku faryzeuszy pod wodzą Johanana ben Zakkai zebrało się ok. 90 r. w Yawne (gr. Jamnia, miasto na południe od współczesnego Tel Awiwu), tworząc nową szkołę i próbując tchnąć w starą religię nowe życie. Wydarzenie to, zwane synodem w Yawne, dało początek judaizmowi rabinackiemu, który przetrwał do dziś.
     Rabini opracowali kalendarz liturgiczny i ujednolicili kult w synagogach. Zatwierdzili też i przyjęli jako normatywny dla Żydów kanon Biblii Hebrajskiej (aby odciąć się od chrześcijan, odrzucili wszystkie księgi, które według nich nie zostały napisane w języku hebrajskim, przestali też uważać za natchnioną Septuagintę). Jednocześnie nastąpiło oficjalne wyłączenie chrześcijan z Synagogi .

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor