Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Język hebrajski

Ain Karem - tablica w języku hebrajskim     Język i pismo hebrajskie stanowią odmianę języka i pisma kananejskiego, należącego do północnej grupy języków zachodniosemickich, używanego w II tys. przed Chr. na obszarze Syro-Palestyny. Wraz z wejściem do Kanaanu i stopniowym podbojem kraju Hebrajczycy zapożyczyli od lokalnej ludności jej język i pismo alfabetyczne oraz przystosowali do własnych potrzeb i uwarunkowań. Od ok. X w. przed Chr. można mówić o piśmie starohebrajskim, za pomocą którego utrwalono najstarsze święte tradycje Izraela. Po wygnaniu babilońskim hebrajski został wyparty przez język aramejski.
     Alfabet hebrajski składa się z 22 spółgłosek mających też wartości liczbowe. Przez długi czas wymowę samogłosek przekazywano wyłącznie ustnie. Dopiero w V w. po Chr. masoreci dokonali tzw. wokalizacji, czyli usamogłoskowienia tekstu. Tekst hebrajski jest pisany w kierunku od strony prawej do lewej.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor