Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Język aramejski

     Język aramejski, podobnie jak hebrajski, należy do północnej grupy języków zachodniosemickich. Początkowo Aramejczycy przyjęli do zapisu swojego języka pismo kananejskie, lecz upraszczając sposób pisania liter, rozwinęli je w nowym kierunku. Powolna ewolucja doprowadziła do wyłonienia się ostatecznie między IV a II w. przed Chr. pisma kwadratowego (22 spółgłoski pisane na planie kwadratu), nazywanego asyryjskim.
     Izraelscy wygnańcy zetknęli się po 722 r. przed Chr. i po 587 r. przed Chr. na dobre z językiem i pismem aramejskim, a wracając z wygnania babilońskiego, przywieźli je z sobą do Judei. Od tego czasu język aramejski stał się potocznym językiem Żydów (posługiwał się nim Jezus), podczas gdy hebrajski pozostał językiem ksiąg świętych i liturgii.
     Choć aramejski różnił się od hebrajskiego, Grecy np. nie odróżniali go. Przykładem może być Papiasz, który napisał, że Mateusz spisał logia Jezusa po hebrajsku, podczas gdy faktycznie był to język aramejski.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor