Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Logia

Jezus Chrystus Król - ikona w Meteorach     Logia (l.mn. od gr. logion - odpowiedź wyroczni, słowo, sentencja) to krótkie wypowiedzi (najczęściej przypisywane bóstwom) używane w świeckiej grece od czasów Herodota. W Septuagincie logion oznacza słowo Boże skierowane do proroków albo przez nich do ludu. Może to być nakaz, przykazanie albo obietnica Boża. W tradycji chrześcijańskiej logiami nazywano słowa Jezusa (słowa Pana).
     Logia stanowią obok fragmentów narracji, jedną z najważniejszych części Ewangelii synoptycznych. Zbiory słów Pana należą do najstarszej warstwy tradycji. Najważniejszym chrześcijańskim zbiorem logiów jest źródło Q (zrekonstruowane na podstawie tradycji wspólnej dla Mateusza i Łukasza, a wychodzącej poza materiał Marka).

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor