Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Apostołowie

     Apostołowie (gr. apostolos - wysłaniec) to określenie dwunastu uczniów Jezusa, stosowane również do misjonarzy, Apostołowie - fresk z Meteorówwysłańców Kościoła, posłańców Boga i pełnomocników. W Ewangeliach nazwa apostoł odnosi się do grupy Dwunastu - szczególnie wybranych świadków życia i działalności Jezusa oraz chrystofanii po zmartwychwstaniu.
     Na czele Dwunastu stał Szymon zwany Piotrem. Katalogi apostołów zamieszczone w Mt, Mk i Łk różnią się między sobą kolejnością. Po zdradzie Judasza grono apostołów zostało uzupełnione na drodze losowania o Macieja. Kilka lat później apostołem został również Paweł po swoim nawróceniu pod Damaszkiem.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor