Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Faryzeusze

     Faryzeusze (gr. pharisaios, aram. periszayya - odosobnieni, oddzieleni, oderwani) to ugrupowanie Żydów oddzielających się od grzechu rygorem praktyk religijnych. Stronnictwo to wyłoniło się za panowania Jana Hirkana (135-104 r. przed Chr.). W czasie Wieczerza u Szymona faryzeusza - obrazrządów jego i jego następcy faryzeusze zerwali z dynastią hasmonejską i przeszli do opozycji, a później odmówili złożenia przysięgi na wierność Herodowi Wielkiemu. Stosowali bierny opór, unikając angażowania się w sprawy polityczne. Podobną postawę zachowywali w stosunku do władz rzymskich. Niemniej oddzielili się także od am harec ("ludu ziemi"), czyli "tłumu", który nie znał Prawa.
     Wywodzili się głównie z warstw średnich. Znali dokładnie Prawo Mojżeszowe i "tradycję starszych", tj. ustną interpretację Tory. Doprowadziło to w czasach Jezusa do kazuistycznego sposobu interpretacji Prawa. W przeciwieństwie do saduceuszy uznawali osobistą nieśmiertelność, sąd pośmiertny, zmartwychwstanie oraz istnienie aniołów.
     Po zdobyciu w 70 r. i zburzeniu Świątyni wiele elementów myśli faryzejskiej przetrwało w judaizmie rabinicznym.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor