Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Esseńczycy

     Esseńczycy (gr. essenoi, essaioi, aram. hasin, hebr. hasidim - pobożni) to sekta żydowska, nie wspomniana w Biblii, znana z opisów Józefa Flawiusza. Być może to oni stworzyli wspólnotę w Qumran na północno-zachodnim brzegu Naczynie z osiedla esseńczyków w QumranMorza Martwego (14 km od Jerycha).
     Znajdował się tam kompleks budowli przypominających "klasztor", gdzie od ok. 150 r. przed Chr. aż do 68 r. po Chr. pod wodzą kapłana zwanego Mistrzem Sprawiedliwości żyli Żydzi, którzy odcięli się radykalnie od oficjalnego judaizmu. Żyli modlitwą i rozważaniem Pisma. Czynnie przygotowywali się na przyjście królestwa Bożego. Przestrzegali bardzo surowo czystości rytualnej (praktykując częste obmycia) i stosowali w obchodzie różnych świąt starożytny kalendarz słoneczny. Podtrzymywali koncepcje dualistyczne i deterministyczne planów Bożych, nie uznawali świątyni zbudowanej z kamienia.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor