Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Mesjasz

Chrystus błogosławiący - inicjał     Mesjasz (gr. messias, hebr. maszijach, - pomazaniec, maszach - pomazać oliwą), inaczej Chrystus (gr. christos), to pośrednik Boga wyznaczony do spełnienia misji decydującej o losach narodu wybranego.
     Pierwotnie określenie to stosowano w odniesieniu do osób "pomazanych" (namaszczonych) czyli królów, arcykapłanów i proroków biblijnego Izraela. Odnosiło się to zwłaszcza do króla Dawida i jego potomków. Wkrótce Mesjasz stał się postacią z zamierzonej przez Boga przyszłości, zaś Jego misja miała silne związki z cierpieniem. Chrześcijanie tytuły te połączyli z osobą i posłannictwem Jezusa z Nazaretu i traktują je jako imię własne. Jest to jednocześnie wyznanie wiary, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor