Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Ewangelie synoptyczne

     Ewangeliami synoptycznymi (gr. synoptikos - porównawczy; syn + horao - razem widzieć, patrzeć) nazywa się Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza. Wykazują one duże podobieństwa w treści i układzie materiału literackiego.
     Nazwa pochodzi od synopsy, czyli zestawienia w równoległych kolumnach ukazującego wyraźnie podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi tekstami.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor