Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Ewangelia

Marek - płaskorzeźba     Termin "ewangelia" (gr. eu-aggelion: eu - dobrze, aggello - zwiastować, czyli dobra nowina; hebr. besora) początkowo miał charakter świecki, nie religijny. Oznaczał "wieść o odniesionym zwycięstwie". Znaczenia religijnego nabrał w VI-V w. przed Chr. W Nowym Testamencie rzeczownik ten występuje głównie u Marka i Pawła.
     Jako gatunek literacki ewangelie wywodzą się z antycznych biografii znanych z literatury hellenistycznej. Marek nadał im wydźwięk teologiczny.
     Przez krótki czas nazwą "ewangelia" określano zbiór czterech Ewangelii kanonicznych - pierwszy oficjalny spis ksiąg uznawanych za święte. Dekret papieża Gelazego z 382 r. nazywa Ewangeliami poszczególne księgi i mówi o Ewangelii według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor