Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Metoda historii form (Formgeschichte)

     Metoda historii form (jedna ze stosowanych w biblistyce metod interpretacji Biblii) stanowi skrzyżowanie krytyki historycznej i literackiej. Dąży do poznania etapów przedliterackiego formowania się tekstu biblijnego. Przyjmuje, że każdy fragment tekstu może mieć swoją własną historię, niezależną od historii większego dzieła, do którego należy.
     Klasyfikacja tradycji wg gatunków i form nie zawsze jest przedsięwzięciem prostym. Stosunkowo łatwo można je wyodrębnić np. w Pięcioksięgu czy Psałterzu, ale o wiele trudniej w materiale opowiadań ewangelicznych. Operując zbyt dowolnymi kryteriami wyodrębniania z tego materiału mniejszych jednostek można dojść do wyolbrzymienia twórczej roli gminy przy pomniejszeniu roli samego Jezusa i Jego najbliższych świadków.
     Szkołę Formgeschichte tworzyli protestanccy uczeni tacy jak: M. Dibelius, H. Gunkel, K. L. Schmidt, R. Bultman. Krytyka metody podjęta w ramach tej szkoły zrodziła nowe podejście do analizy tekstu - metodę historii tradycji.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor