Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Metoda historii tradycji (Traditionsgeschichte)

     Metoda historii tradycji jest jedną z metod biblijnych. Wyrosła z krytyki metody historii form. Jak metoda historii form usiłuje odtworzyć przedliterackie formy tekstu biblijnego, tak metoda historii tradycji chce pokazać jego dzieje w czasie między powstaniem a ostateczną wersją redakcyjną. Ponieważ przekaz ustny był dokonywany ściśle według wypracowanej metody, znanej także w środowisku uczonych żydowskich, a w nawiązaniu do relacji nauczyciel-uczeń, gwarantował wysoką wierność w odtwarzaniu słów mistrza, przeto metoda historii tradycji, badając te wszystkie zależności, pogłębia wnioski płynące z samej analizy form literackich. Daje to sposobność do ukazania autentyczności przekazu biblijnego.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor