Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Judeochrześcijanie

     Judeochrześcijanie to członkowie najstarszych gmin chrześcijańskich wywodzący się z Żydów lub prozelitów. Można Korynt - agoraich podzielić ze względu na ich stosunek do Prawa Mojżeszowego. Pierwszą grupę stanowili helleniści, którzy zerwali z przepisami Prawa (np. Szczepan i Paweł). Drugą - wierni Prawu, którzy uważali, że wypełnianie go nie jest konieczne do zbawienia i nie wymagali tego od nawróconych poganochrześcijan, ale sami go przestrzegali. Trzecią grupą byli judaiści domagający się zachowywania Prawa przez wszystkich (ich stanowisko złagodził Sobór Jerozolimski ok. 50 r. po Chr.).

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor