Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Sobór Jerozolimski

     Sobór Jerozolimski był zgromadzeniem członków Kościoła jerozolimskiego pod przewodnictwem apostołów i starszych w Jerozolimie. Spotkanie to odbyło się ok. 50 r. przed Chr., gdy nieznani z imienia Judejczycy wszczęli w Antiochii spór co do statusu nawróconych Zesłanie Ducha Świętego - miniaturapogan oraz konieczności obrzezania ich i zachowywania przez nich Prawa.
     Spór rozstrzygnięto, uznając poganochrześcijan za pełnoprawnych członków Kościoła, nakazując im jedynie przestrzeganie pewnego minimum przepisów (ponieważ propozycje te wyszły od Jakuba, nazwano je klauzulami Jakubowymi). Ustalono też przepisy umożliwiające spotkania pogano- i judeochrześcijan przy wspólnym stole.
     Sobór Jerozolimski miał decydujące znaczenie dla ewangelizacji pogan. Stanowił też wyraz jedności Kościoła, która nie jest możliwa bez ingerencji Ducha Świętego.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor