Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
"); }
Gmina chrześcijańska

     Gmina chrześcijańska to wspólnota w pierwotnym Kościele jednocząca się przez wiarę w zmartwychwstałego Jezusa. Członkowie gminy traktowali się jak bracia, zbierali się na Filippi - ruiny kościołamodlitwie, uczestniczyli w Eucharystii i innych sakramentach. Gwarantem prawowierności i spójności wspólnoty była nauka apostołów.
     Początkowo życie gmin rozwijało się w ramach wspólnot żydowskich, lecz wkrótce dołączyli do nich poganochrześcijanie. Do największych gmin chrześcijańskich w I-II w. należały: gmina w Jerozolimie, Damaszku, Antiochii (baza wypraw misyjnych św. Pawła), Filippi, Efezie, Koryncie, Tesalonice i Rzymie.

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor