Strona główna  Spis treści  Leksykon  << Wstecz 

Multimedialny Świat Biblii
Poganochrześcijanie

Delfy - krzyż i inskrypcja     Poganochrześcijanie to chrześcijanie wywodzący się ze środowiska pogańskiego (nie-żydowskiego). Określenia tego używano w gminie pierwotnej. Początkowo traktowani przez judeochrześcijan jako "gorsi" wyznawcy, od Soboru Jerozolimskiego byli uznawani za pełnoprawnych członków Kościoła.
     Pierwszym poganochrześcijaninem był setnik Korneliusz ochrzczony przez św. Piotra, ale dopiero św. Paweł, Apostoł Narodów, rozpowszechnił orędzie nowej wiary wśród pogan (czyli nieżydowskich narodów imperium rzymskiego).

Multimedialny Świat Biblii - (c) 2003-2006 - Created by Sailor